ถามเรื่อง ‘อนาคตประเทศไทย’ ดีกว่า!

โดย โสภณ องค์การณ์   
19 มิถุนายน 2560 14:47 น.
ถามเรื่อง ‘อนาคตประเทศไทย’ ดีกว่า!
        กว่า 3 ปี ภายใต้การบริหารบ้านเมืองแบบ 2 อำนาจควบคู่ คือ คสช. และรัฐบาลนำโดยคุณท่าน มีกฎหมายพิเศษมาตรา 44 ไว้เป็นเครื่องมือ คนไม่มองโลกสวยประเมินแล้วเหมือนได้ทำอะไรมาเยอะแต่ยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเป็นสาระสำคัญ
       
       กระพ้มยังไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ไม่มีผลงานสะเด็ดน้ำเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการก้าวต่อไป ทั้งๆ ที่ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทย 4.0” หรืออะไรก็สุดแล้วแต่ตามมหกรรม พิธีกรรม วาทกรรมโรดแหม็บๆ ต่างๆ ควรจะได้มีแล้วก่อนการเลือกตั้งปีหน้า
       
       มีเพียงรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ก็ยังด้อยอำนาจกว่ามาตรา 44 ที่ขี่คอกฎหมายอื่นๆ!
       
       ตัวกระพ้มไม่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้ง ไม่ควรจะมีด้วย ตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิรูปอะไรสำเร็จแม้แต่อย่างเดียว เพราะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามกระแส ผลที่เห็นชาวบ้านทั่วไปได้เพียงเศษเนื้อข้างเขียง กลุ่มทุนจะได้รับประโยชน์เต็มๆ
       
       เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การใช้กฎหมายพิเศษย่ำยีกฎหมายที่มีอยู่เพื่อลัดขั้นตอน เอื้อและอวยให้กลุ่มทุนใหญ่ ชาวบ้านยังมองไม่เห็นอนาคต เห็นแต่เงาทะมึนของหนี้สินก้อนใหญ่ผูกพันชั่วลูกชั่วหลาน
       
       คนก่อหนี้สินไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย หรือวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเป็นผลพวงของการสร้างหนี้สินเกินตัว ฝรั่งยุโรป อเมริกาที่ว่าเก่งฉกาจ มีเงินตราสกุลแข็งแกร่ง ยังแบกหนี้มหึมา บางประเทศแทบล้มละลาย ทุกวันนี้ยังแก้ปัญหาหนี้ไม่สำเร็จ
       
       เพียงแต่ยื้อซื้อเวลา หวังว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกจะสร้างรายได้เพียงพอสำหรับการใช้หนี้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ก่อนภาระโดยรวมจะทับถมเกินกว่าจะทนได้ แม้แต่ญี่ปุ่นมีเงินทุนมหาศาล ใช้เวลากว่า 20 ปียังแก้ปัญหาไม่ได้ อยู่ในสภาพจนปัญญา
       
       แล้วรัฐบาลควบคู่ขนาน คสช. และคณะคุณท่านมีเพียงมือเศรษฐกิจเป็นกระบี่เดี่ยวจะไหวหรือ การก่อหนี้เป็นเรื่องง่ายเมื่อยังมีเครคิต แต่หาเงินมาใช้หนี้เป็นอีกเรื่อง แค่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช ยังสร้างหนี้เกือบ 2 แสนล้านบาท ถ้ามีครบทุกสายจะแค่ไหน
       
       ต้องเก็บค่าโดยสารกี่ปี จึงจะคุ้มทุนแล้วใช้หนี้คืนได้? ถ้าคุณท่านเห็นว่าเป็นโครงการดี กระพ้มขอให้คุณท่านและคณะขายทรัพย์สินที่มีอยู่เอามาซื้อหุ้นลงทุนในโครงการนี้ด้วย
       
       กระพ้มอยากให้สำรวจความคิดเป็นของประชาชนทั่วประเทศด้วยคำถามง่าย เพียงคำถามเดียวว่า “ถ้าสภาพบ้านเมืองมีแนวโน้มเป็นอยู่อย่างนี้ ยังเชื่อมั่นในอนาคตประเทศไทยหรือไม่” จะให้อธิบายละเอียดด้วยก็ได้สำหรับคนมองโลกสวยและมองตามสภาพจริง
       
       คำถามที่ยังไม่มีใครกล้าตอบจริงจังทุกวันนี้คือ “ทำไมการทุจริต คอร์รัปชันยังมีเหมือนเดิม ทั้งๆ ที่รัฐบาลคุณท่านได้ประกาศนโยบายด้วยวาทกรรมแข็งแกร่งกร้าวสุดๆ?”
       
       กระพ้มขอตอบคำถามเรื่องความเชื่อมั่นว่า “ไม่เชื่อ” ถ้ายังไม่มีการปฏิรูประบบข้าราชการซึ่งมีหน้าที่รักษากฎหมายและในกระบวนการยุติธรรมให้น่าเชื่อถือ” ถ้าไม่ทำบ้านเมืองมีโอกาสเผชิญวิกฤตถึงขั้นอยู่ในสภาพ “รัฐล้มเหลว” จนนำไปสู่กลียุคได้ด้วย
       
       ทุกวันนี้หน่วยเฉพาะกิจข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ไล่ทวงคืนพื้นที่สาธารณะจากกลุ่มนายทุนผู้ครอบครองที่ดินผืนใหญ่ ที่ดินต้องห้ามในป่าสงวน อุทยาน บนภูเขาเกาะแก่ง มี การบุกรุกที่ดินเป็นพันๆ ไร่ รวมแล้วเป็นล้านๆ ไร่ทั่วประเทศ สำเร็จบ้างเป็นเพียงส่วนน้อย
       
       นี่เป็นผลพวงของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. อบจ. นายอำเภอ ผู้ว่าฯ จนถึงข้าราชการส่วนกลาง ยังมีกรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยาน กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตำรวจ หน่วยอื่นๆ
       
       ถ้าไม่ปล่อยปละละเลย การครอบครองโดยผิดกฎหมายจะทำไม่ได้เด็ดขาด!
       
       ยังมีปัญหาในการเก็บภาษีเพื่อให้รายได้เข้ารัฐ ข้าราชการช่วยเหลือคนโกงในเรื่องการคืนภาษี การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง กรณีฉาวโฉ่เรื่องการคืนภาษีแวต การนำเข้ารถเถื่อน การขนของเถื่อน สารพัดวิธีทุจริต ตามน้ำ ใต้โต๊ะ บนโต๊ะ หักดิบ ฮั้วประมูล
       
       ถ้าข้าราชการไม่ร่วมมือ จะไม่มีการทุจริตโดยพ่อค้า นักการเมืองหรือใครก็ตาม เพราะข้าราชการเป็นตัวหลัก เมื่อไม่ทำหน้าที่ช่วยเหลือพวกกังฉินกินเมือง ประเทศไทยจึงมีทุจริต คอร์รัปชันติดอันดับต้นๆ ของโลก คำอ้างว่าลดลงนั้นเป็นเพราะโกงแล้วไม่เป็นข่าว
       
       ยิ่งถ้าข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจ อัยการ มีปัญหาด้านการทำหน้าที่ ความน่าเชื่อถือ จะทำให้ปัญหาต่างๆ หมดทางแก้ไข ความเลวร้ายจะถูกนำส่งไปยังปลายทางคือระดับตุลาการ ซึ่งต้องวินิจฉัยตามหลักฐานที่ถูกนำเสนอไม่ว่าจริงแท้หรือเท็จ คนดี ผู้บริสุทธิ์ติดคุกโดยปราศจากความผิด ตายในคุกก็มี เพราะเหตุนี้!
       
       คุณท่านผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ ย่อมรู้ดีว่าปัญหามีมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีสิทธิถามว่า ท่านจะกล้าหาญพอที่จะลงมือปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อขจัดปัญหาด้วยอำนาจพิเศษเพื่อเตรียมบ้านเมืองก่อนมีการเลือกตั้งหรือไม่
       
       ถ้าจะทำ คุณท่านจะเริ่มเมื่อไหร่? ถ้าไม่ทำ ทำไมถึงไม่ทำ แล้วจะหวังให้ใครทำ?
       
       ดังนั้นโครงการไทยแลนด์ 4.0 หรือยุทธศาสตร์ 20 ปี ไม่มีวันจะไปไหนได้ ถ้าไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างสำคัญ ที่ผ่านมาชาวบ้านหวังว่าคุณท่านคำรามเสียงดังทุกวัน นึกว่าจะทำ แต่ยังไม่เห็นแววว่าจะเริ่ม ดังนั้นจะโทษชาวบ้านไม่ได้เมื่อเขาพูดว่า “เสียของอีกแล้ว”
       
       ดูง่ายๆ พวกตัวแสบ หัวโจกที่เป็นต้นเหตุในการฆ่าทหารลูกน้องของท่าน พวกเผาบ้านเผาเมืองย่ำยีชื่อเสียงประเทศ ยังอยู่ดีกินดีเกือบถ้วนหน้า แถมยังเหน็บแนมถากถางความล้มเหลวของรัฐบาลคุณท่าน รอวันกลับมา เมื่อเป็นเช่นนี้จะให้ชาวบ้านคิดอย่างไร
       
        นี่เป็นหลายคำถามที่คุณท่านควรตอบ ไม่เลื่อนลอยเหมือน 4 คำถามของท่านนะ!

จำนวนคนโหวต 32 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017